(Pop) Muziek
Bij de ontwikkeling van nieuwe popzalen is de kwaliteit van het ontwikkelproces een van de belangrijkste succesfactoren:

ontwikkelen van nieuw cultuurbeleid, programmatische samenwerking tussen cultuurinstellingen (programmamanagement), haalbaarheids- of locatiestudies, het opstellen van Programma’s van Eisen, het schrijven van exploitatieopzetten en businessplannen, organisatieontwikkeling van de betrokken instellingen, planning, etc.

Culturele Zaken heeft op dit terrein de volgende projecten gerealiseerd:


2010 (september) – heden
Rotterdam, Stichting Kunst Accommodaties Rotterdam (bestuurslid)

2010 (augustus) – heden
Hilversum, stichting podium De Vorstin (voorzitter bestuur)

2011 (maart - augustus)
Werkendam , popzaal Xinix Nieuwendijk (adviezen exploitatie-opzet)

2011 (augustus) - 2012 (februari)
Enschede, Adviseur (in samenwerking met Cor Wijn) voor stadsbrede studie naar de programmering, profielen en exploitatie van theaters, concertzalen en popzalen in Enschede en omgeving.

2011 (juni)
Vlissingen, stichting Cultuurwerf, adviseur ontwikkeling multifunctionele accommodatie (MFA – theater, popmuziek, beeldende kunst, festivals)

2011 (februari)
Den Haag, Haags Pop Centrum en stichting Musicon (exploitatieopzet Popcity Den Haag)

2005 - 2011 (februari)
Rotterdam, stichting Rotterdam International Fringe Festival (initiatief, opstart en bestuurslid North Sea Round Town in samenwerking met het North Sea Jazz Festival Rotterdam)

2011 (januari)
Leiden, gemeente Muziekcentrum De Nobel (adviezen exploitatie-opzet)

2010 (juni)
Winterswijk, stichting Welzijn Winterswijk, popzaal/jongerencentrum Eucalypta (quick scan en exploitatieopzet)

2010 (april - mei)
Amsterdam, stichting Cultuur aan het IJ, cultureel complex Tolhuistuin (organisatieadviezen)

2009 (mei) - 2009 (november)
Leiden, gemeente, muziekcentrum De Nobel (procesmanagement bouwproces, exploitatie- en organisatieopzet)

2009 (maart - mei)
Nieuwegein, gemeente pop-oefenruimtecentrum (onderzoek)

2009 (januari)
Utrecht, Muziekhuis (Plan van Aanpak opstart en exploitatie)

2004 (augustus) - 2009
Nieuwegein, gemeente popzaal (programmamanagement)

2008 (september - oktober)
Amsterdam, stadsdeel Oud West, pop-oefenruimtecentrum Muzieklab (haalbaarheidsstudie)

2008 (mei - juni)
Nieuwegein, gemeente poppodium (haalbaarheidsstudie)

2007 - 2008 (januari)
Rotterdam, Lanteren/Venster (advisering marketingplan)

2006 (november) - 2007 (juli)
Rotterdam, popverzamelgebouw WaterFront (adviezen t.b.v. opsplitsing organisatie)

2004 - 2007
Rotterdam, Ondernemersfederatie Rotterdam City (voorzitter cluster poppodia, film en theaters)

2001 - 2004
Nieuwegein, gemeente nieuwbouw popaccommodatie (voorbereiden nieuwbouw)

2003 (november) - 2006 (december)
Rotterdam, popverzamelgebouw Waterfront (doorstart en herstructurering van organisatie en activiteiten)

2003 (maart - april)
Tilburg, stichting Brabant Pop (ontwikkeling strategische visie)